Utskrift

Hva legger vi til grunn for barnehagen som virksomhet?

Skrevet av Administrator . i kategorien Om barnehagen

Barnehagen har lover vi skal følge. Dette er i hovedsak Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Disse finner dere på http://www.regjeringen.no

 

Rammeplan

Ut i fra lovverk og pedagogisk plattform lager vi årsplan, der vi konkretiserer hva vi ønsker å sette fokus på neste barnehage år.
Hver måned får dere et månedsbrev fra avdelinga barnet deres går, dette månedsbrevet gir enda mer info i forhold til tema og prosjekt.
 
I Rabben barnehage har vi blitt enige om å være spontan og gripe dagen, da må vi ha mye fokus på hva vi har gjort og evaluering av det vi har foretatt oss.
Månedsbrevene skal begrunne valg og aktiviteter opp i mot Barnehagelov, Rammeplan for barnehager og annen faglighet.