Utskrift

Oppstart

Skrevet av Administrator . i kategorien Info

DEN VIKTIGE OPPSTARTEN - Rabben barnehage.

For å gi barna en oppstart og tilvenning som er så god som mulig, har vi delt inn barna i flere puljer den første tiden og gradvis blir barnegruppa større. Selv om vi har få barn i hver pulje har vi alle i personalegruppa på plass. Dette for at barn og foreldre skal bli kjent med omsorgspersonene og barnehagen i rolige og trygge omgivelser. Vi gjennomfører oppstartsamtaler med foreldrene den første dagen for å bli godt kjent med hvert enkelt barn og gi god informasjon om barnehagen.


Litt om debatten om små barn og oppstart i barnehagen som dere sikkert har lest og hørt om i media:
Analyse av spyttprøver viser en dobling av ettåringers nivå av stresshormon (kortisol) ved barnehagestart – og stressnivået holder seg høyt over lang tid.
 
Lite gråt, men høyt stressnivå
Forskere sier det kan være sunt for små barn å lære seg å takle stress. Men for mange ettåringer innebærer oppstarten i barnehage en overveldende opplevelse av frykt. Hvordan kan man vite hvem som takler å bli forlatt, og hvem som ikke gjør det?

Svaret forskerne kom frem til er kanskje motsatt av hva man skulle tro. Analysene av barnas spyttprøver viste nemlig at barna med det høyeste stressnivået ikke var barna som gråt mest og ropte etter mamma. De reddeste barna var tause.

Forskerne fant ut at hos en betydelig andel av barna kan man ikke se hvordan de takler stresset. De skjuler følelsene sine, til tross for at de er i total ubalanse på innsiden, forteller forskerne.

Barna som uttrykkte følelelsene sine fikk også mer nærhet og trøst fra omsorgspersonene. Noe som gjorde overgangen bedre for dem.

Ved den aller første barnehageoppstart i Rabben barnehage er vi heldige å ha et personale med høy kompetanse. På planleggingsdagen 15 august forberedet vi oss til oppstart ved å blandt annet repitere og drøfte fagstoff.

Vi er opptatte av å ta barns følelser på alvor! Vi kommer til å anerkjenne følelser som kommer. Det er greit å være lei seg! Vi skal gi barna trøst, omsorg og gode dager.

Overgangsobjekt; Det kan være lurt å ha med en bamse, en klut, en dukke, eller noe annet som er viktig for barnet. Dette kan hjelpe til å gjøre overgangen til barnehagen litt lettere. Overgangsobjektet minner barnet om mor/far og representerer trygghet.

 

I bringesituasjonen for øvrig er det viktig;

 

  • Å si <<ha-det>> til barnet, ikke snik dere ut når de er opptatt med noe annet. Det er best for barnet at de vet hva som skjer og ikke blir lurt. Det gir mer trygghet for dem.
  • Når dere bestemmer dere for å gå, vær tydelig, gi kos, ta en kort avskjed.
  • Vis at dere er trygge på personalet og at barnet er i barnehagen når dere drar.
  • Forvent at barnet gråter etter dere!
  • Det er naturlig at barna både gråter og hyler når foreldre drar. Noen gjør det i noen få dager, noen over lang tid, noen gråter ikke, men gjør det når det har gått ei stund. Alt er normalt og det er viktig at dere lar barnet få kjenne på disse følelsene.
  • La barnet gråte. Si gjerne ”du ble lei deg nå” ”Vi møtes senere i dag” Ha det:-)
  • Hvis dere føler dere usikker når barnet ikke vil at mor/far går, snakk med oss. Sammen finner vi ut hva som er best.
  • Ring hvis dere vil vite hvordan det går etterpå at dere drar.
  • Regn med å bli syk. Ny omgivelser betyr nye bakterier for småtasser. Hvis barnet har feber/omgangssyke skal barnet være heime i 48 timer. Pga smitte.

Vi kommer til å bruke tid på oppstart, tilvenning, trygghet og omsorg den første tiden. Vi vet aldri hvor lang tid barnegruppa trenger på dette. Vi håper dere får en god opplevelse av å ha barnet ditt i vår barnehage!

Ta kontakt med personalet hvis det er noe!